EREN.xyz
 
 
 
 
 

Çalışma Alanları Areas of Interest
Makine Konstrüksiyon Machine Structural Design
Mekanik Tasarım Mechanical Design
Araştırma ve Geliştirme / Ar-Ge Research & Development
Akademik Araştırma
Academic Research
Akademik Yazım
Academic Writing
Test ve Muayene Testing and Inspection
Raporlama
Reporting
Mühendislik Ölçümleri Engineering Measurements
Tersine Mühendislik Reverse Engineering
Karşılaştırmalı Değerlendirme Benchmarking
Ürün Geliştirme / Ür-Ge Product Development
Ürün Tasarımı Product Design
Prototip İmalatı Prototype Manufacturing
Taktik İnsansız Hava Araçları Tactical UAV Systems
Titreşim İzolatörleri Vibration Isolators
Düşey Transport Sistemleri Vertical Transportation Systems
Tasarım ve Analiz
CAD / CAE 
 
 
CV - Özgeçmiş
 
Okan Üniversitesi - Dersler
 
MMO - Eğitimler